คอร์สและค่าบริการ

รูปแบบการให้บริการของ KaRaDa
*Therapist Booking Fee 50 บาท
Ka Ra Da Original Method คือ
เป็นเทคนิคที่เกิดจากการการรวบรวมจากลูกค้ามากกว่า41ล้านคน จาก Karada Factoryกว่า 210 สาขาทั่วประเทศญี่ปุ่น เริ่มต้นการให้บริการหลังจากฟังจนเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของลูกค้า

Karada Original Method คือ ปรับปรุงร่างกายที่ไม่สมดุลของคุณด้วยเทคนิคที่ละเอียดละออเป็นต้นตำรับและเป็นแบบเฉพาะของเราเอง
การคลายกล้ามเนื้อที่แข็งให้อ่อนลง ไม่เพียงแต่ปลดเปลื้องความเมื่อยล้า ยังลดความตึงเครียดด้วย

Karada Original Method คือ ไม่เฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเดียว ทั้งประเทศไต้หวัน ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซียและประเทศอื่นๆทั่วโลกที่กำลังขยายสาขา ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน เป็นเทคนิคที่ให้บริการแก่ลูกค้ามากกว่า 3,000คน. จึงอยากให้ลองดูสักครั้ง