ถึงลูกค้าที่ใช้บริการครั้งแรก

ขั้นตอนการรับบริการ

กรอกข้อมูลรายละเอียด

กรอกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน รวมถึงสภาพร่างกายที่มีอาการ เพื่อที่จะได้ให้คำแนะนำไปตามสภาพร่างกายของลูกค้าแต่ละรายเปลี่ยนชุดที่เตรียมไว้ให้

ทางร้านได้เตรียมชุดที่จะใส่ในการรับบริการไว้ให้โดยปราศจากค่าใช้จ่ายใดๆ มีให้เลือกตามไซต์ของร่างกายเริ่มให้บริการ

เริ่มให้บริการทั่วร่างกาย แต่จะปรับไปตามลักษณะการดำเนินชีวิตและจะเน้น ณ บริเวณที่มีความไม่สมดุล โดยยึดจากใบประวัติลูกค้าให้คำแนะนำ

ให้คำแนะนำข้อควรระวังในการดำเนินชีวิตประจำวัน อธิบายถึงสาเหตุของการเจ็บปวด โดยปรับไปตามแต่ร่างกายของลูกค้าแต่ละราย